Tot uw dienst

Wij zijn een kleinschalig al bijna 40 jaar bestaand op enkele rechtsgebieden gespecialiseerd advocatenkantoor, waar het belang van de cliënt nog altijd voorop staat.

De samenleving wordt steeds meer verjuridiseerd. Bij hoe langer hoe meer kwesties spelen juridische aspecten een rol. Er zijn advocaten en advocatenkantoren die de pretentie hebben dat zij overal verstand van hebben. Wij niet.

Bij ons bent u aan het goede adres voor de advisering omtrent en het voeren van gerechtelijke procedures met betrekking tot, financiering & zekerheden, insolventierecht, incassokwesties, ontwikkeling & vastgoed en overeenkomstenrecht alsmede hetgeen daar zoal zeer nauw mee verband houdt. Specialisatie op deze rechtsgebieden brengt met zich mee dat de praktijk voornamelijk is gericht op ondernemingen, (semi)overheden en (voormalig) ondernemers, echter ook particulieren worden door ons bijgestaan voor zover het deze rechtsgebieden betreft.

Bij ons kunt u niet terecht voor onder andere familierechtelijke kwesties (zoals echtscheidingen en alimentatiezaken), voor strafrechtelijke zaken en voor bestuursrechtelijke problemen (betreffende uitkeringen, geschillen met de overheid en dergelijke).